facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Welkom op de site
van buurt-en-kerkhuis Bethel

Buurt-en-kerkhuis Bethel is een project van Stek, voor stad en kerk. Als Stek willen we mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Aankondiging kerkdienst

Vanaf vrijdag 26 oktober 2018, 13:30
Doorlopende viering
U bent van harte welkom!
contact: kerkasiel@stekdenhaag.nl

Update kerkasiel Bethel en hulp gezocht 

Een korte beschrijving van de activiteiten

Er zijn laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kidstimemiddagen. Maar er zijn ook activiteiten waarin de ontmoeting plaats vindt rond films, thema’s, boeken, een gedeeld probleem (eenzaamheid, mantelzorg, rouw, ADHD). Er wordt praktische hulp geboden bij computer- tablet of mobiele telefoongebruik of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Er wordt gerepeteerd door een buurtkoor, muziek gemaakt door muzikanten, yoga gedaan, met buurtgenoten een buitenspeeldag georganiseerd, enz. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt nog wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen: de Haagse Dominicusde Internationale Roze Kerk en het meditatief avondgebed van de Protestantse Gemeente Den Haag West.

 

Organisaties die in Bethel actief zijn

KoorDeBuren, Duo Blanchesse, Jeugdwerk Den Haag West, Fit & Balans – yoga praktijk, KiemkrachtHaagse Dominicus, Protestantse Wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk), Internationale Roze Kerk

 

De Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente is voor Stek en ook voor Bethel opdrachtgever, eigenaar van het gebouw en een belangrijke financier. De Diaconie vraagt van ons om in samenwerking met de kerk er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze stad en een goed samen leven (vrede) in de stad te bevorderen.

Een gift overmaken?

Naast de bijdrage van de Diaconie kunnen we ons werk doen van steun van fondsen en giften.
Wilt u Bethel financieel steunen dan is dat bijzonder welkom. U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag, NL83INGB0009516845, met als omschrijving: Gift voor Bethel. Stek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).