facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Welkom op de site
van buurt-en-kerkhuis Bethel

Buurt-en-kerkhuis Bethel is een project van Stek, voor stad en kerk. Als Stek willen we mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.
Afgelopen drie maanden kreeg dit in het bijzonder vorm door het kerkasiel.

Kerkasiel

De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde woensdag 30 januari de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober is gehouden in buurt-en-kerkhuis Bethel. Het politieke akkoord dat dinsdag werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland.
Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt. Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hettema: “We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.”
De Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Kerk in Nederland zijn verheugd dat voor zo veel gezinnen de casus opnieuw beoordeeld wordt en hopelijk snel een einde komt een lange periode van onzekerheid.
Tegelijkertijd betreurt de Protestantse Kerk dat het politieke akkoord grote gevolgen heeft voor het toekomstige vluchtelingenbeleid. De Protestantse Kerk zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: “De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.”

De doorlopende dienst is woensdag 30 januari afgesloten Op een later moment wordt de goede afloop van het kerkasiel gevierd met een besloten kerkdienst en een feest voor iedereen die hier aan heeft bijgedragen de afgelopen maanden.

Actuele informatie is te vinden op de website van de Protestantse Kerk Den Haag.

Church asylum in Bethel: information in English

Iets voor jezelf en voor wat jezelf overstijgt

Een korte beschrijving van de activiteiten

Er zijn laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kidstimemiddagen. Maar er zijn ook activiteiten waarin de ontmoeting plaats vindt rond films, thema’s, boeken, een gedeeld probleem (eenzaamheid, mantelzorg, rouw, ADHD). Er wordt praktische hulp geboden bij computer- tablet of mobiele telefoongebruik of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Er wordt gerepeteerd door een buurtkoor, muziek gemaakt door muzikanten, met buurtgenoten een buitenspeeldag georganiseerd, enz. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt nog wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen: de Haagse Dominicus en het meditatief avondgebed van de Protestantse Gemeente Den Haag West.

 

Organisaties die in Bethel actief zijn

KoorDeBuren, Duo Blanchesse, Jeugdwerk Den Haag West, Kiemkracht, Haagse Dominicus, Protestantse Wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk), Krijg de Kleertjes.

 

De Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente is voor Stek en ook voor Bethel opdrachtgever, eigenaar van het gebouw en een belangrijke financier. De Diaconie vraagt van ons om in samenwerking met de kerk er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze stad en een goed samen leven (vrede) in de stad te bevorderen.

Een gift overmaken?

Naast de bijdrage van de Diaconie kunnen we ons werk doen van steun van fondsen en giften.
Wilt u Bethel financieel steunen dan is dat bijzonder welkom. U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag, NL83INGB0009516845, met als omschrijving: Gift voor Bethel. Stek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Fransızca Seslendirme

Rusça Seslendirme

Arapça Seslendirme

italyanca Seslendirme

ispanyolca seslendirme