facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Welkom op de site
van buurt-en-kerkhuis Bethel

Buurt-en-kerkhuis Bethel is een project van Stek, voor stad en kerk. Als Stek willen we mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Kerkasiel

Sinds vrijdag 26 oktober, 13:30 uur, is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd.

U kunt helpen het kerkasiel gaande te houden door langs te komen in Bethel. De komende uren – dag en nacht – gaan mensen uit het hele land voor in de kerkdienst. U bent van harte welkom bij deze viering!

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten op welke manieren u kunt helpen? Kijk dan op de website van de Protestantse Kerk Den Haag. Hier vindt u ook nieuws en actuele informatie.

Church asylum in Bethel: information in English
Asile religieux dans Bethel: information en Français

Contact
E-mail: kerkasiel@stekdenhaag.nl
Telefoon: 070-3181656
Twitter: @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
Facebook: StekDenHaag

Informatie voor de pers/press information
Klik hier voor informatie in het Nederlands
Click here for information in English
Persvoorlichter/press officer: Florine Kuethe, pers@stekdenhaag.nl, 06-14234734
Woordvoerders van Kerkasiel Bethel: Theo Hettema en Derk Stegeman

Iets voor jezelf en voor wat jezelf overstijgt

Een korte beschrijving van de activiteiten

Er zijn laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kidstimemiddagen. Maar er zijn ook activiteiten waarin de ontmoeting plaats vindt rond films, thema’s, boeken, een gedeeld probleem (eenzaamheid, mantelzorg, rouw, ADHD). Er wordt praktische hulp geboden bij computer- tablet of mobiele telefoongebruik of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Er wordt gerepeteerd door een buurtkoor, muziek gemaakt door muzikanten, yoga gedaan, met buurtgenoten een buitenspeeldag georganiseerd, enz. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt nog wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen: de Haagse Dominicusde Internationale Roze Kerk en het meditatief avondgebed van de Protestantse Gemeente Den Haag West.

 

Organisaties die in Bethel actief zijn

KoorDeBuren, Duo Blanchesse, Jeugdwerk Den Haag West, Fit & Balans – yoga praktijk, KiemkrachtHaagse Dominicus, Protestantse Wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk), Internationale Roze Kerk

 

De Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente is voor Stek en ook voor Bethel opdrachtgever, eigenaar van het gebouw en een belangrijke financier. De Diaconie vraagt van ons om in samenwerking met de kerk er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze stad en een goed samen leven (vrede) in de stad te bevorderen.

Een gift overmaken?

Naast de bijdrage van de Diaconie kunnen we ons werk doen van steun van fondsen en giften.
Wilt u Bethel financieel steunen dan is dat bijzonder welkom. U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag, NL83INGB0009516845, met als omschrijving: Gift voor Bethel. Stek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).