facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Welkom op de site
van buurt-en-kerkhuis Bethel

Buurt-en-kerkhuis Bethel is een project van Stek, voor stad en kerk. Als Stek willen we mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Iets voor jezelf en voor wat jezelf overstijgt

Bij Bethel gebeurt dat in allerlei activiteiten, van onszelf, maar ook van diverse andere organisaties (zie hieronder).
Natuurlijk komt iedereen in de eerste plaats voor de eigen activiteit en voor zichzelf; dat is ook iedereen gegund. Maar wie hier komt wordt uitgenodigd om zich ook mee te bewegen in wat we vooral voor ogen hebben bij Bethel, iets wat ieders belang en behoefte overstijgt: dat we betrokken raken bij mensen met wie je verschilt qua opleidingsniveau, culturele of godsdienstige achtergrond, leeftijd, gezondheid of mate van geluk in het leven. Als dat contact over verschillen heen lukt en je ontdekt dat je het goed met elkaar kunt vinden; het gezellig kunt hebben, ja zelfs kracht en kwetsbaarheid, gedachten en gevoelens over en weer kunt delen: dan doet dat iedereen merkbaar verrassend goed. In plaats van gescheidenheid beleef je verbondenheid. Je wereld en je hart worden groter.

Nader kennis maken

Wilt u deelnemen aan een activiteit? Of wilt u meer weten van de mogelijkheden om actief te zijn bij Bethel of over gebruik/huur van ruimten? Neem gerust contact met ons op. We maken graag met u kennis.

 

Bethel-7454

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, coördinator

Een korte beschrijving van de activiteiten

Er zijn laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kidstimemiddagen. Maar er zijn ook activiteiten waarin de ontmoeting plaats vindt rond films, thema’s, boeken, een gedeeld probleem (eenzaamheid, mantelzorg, rouw, ADHD). Er wordt praktische hulp geboden bij computer- tablet of mobiele telefoongebruik of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Er wordt gerepeteerd door een buurtkoor, muziek gemaakt door muzikanten, yoga gedaan, met buurtgenoten een buitenspeeldag georganiseerd, enz. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt nog wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen: de Haagse Dominicusde Internationale Roze Kerk en het meditatief avondgebed van de Protestantse Gemeente Den Haag West.

 

Organisaties die in Bethel actief zijn

KoorDeBuren, Duo Blanchesse, Jeugdwerk Den Haag West, Fit & Balans – yoga praktijk, KiemkrachtHaagse Dominicus, Protestantse Wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk), Internationale Roze Kerk

 

De Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente is voor Stek en ook voor Bethel opdrachtgever, eigenaar van het gebouw en een belangrijke financier. De Diaconie vraagt van ons om in samenwerking met de kerk er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze stad en een goed samen leven (vrede) in de stad te bevorderen.

Een gift overmaken?

Naast de bijdrage van de Diaconie kunnen we ons werk doen van steun van fondsen en giften.
Wilt u Bethel financieel steunen dan is dat bijzonder welkom. U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag, NL83INGB0009516845, met als omschrijving: Gift voor Bethel. Stek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).