Eeuwfeest

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Bethel als wijkgebouw in gebruik werd genomen.
Verschillende generaties hebben deze 100 jaar voor Bethel gezorgd en er lief en leed gedeeld. Er is
door hen geloof, hoop en liefde ontvangen en gegeven en gewerkt aan en genoten van allerlei
activiteiten.
Dat is reden voor dankbaarheid en feest.
We vieren dat in de week van 31 oktober tot en met 6 november 2021. Onze speciale jubileumactiviteiten zijn te vinden op onze agendapagina