Over ons

Buurt-en-kerkhuis Bethel is een project van Stek, voor stad en kerk.  Stek stimuleert mensen om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Iets voor jezelf en voor wat jezelf overstijgt

Bij Bethel gebeurt het verbinden, elkaar versterken, beschermen en bezielen in allerlei activiteiten, van onszelf, maar ook van diverse andere organisaties (zie hieronder).
Natuurlijk komt iedereen in de eerste plaats voor de eigen activiteit en voor zichzelf; dat is ook iedereen gegund. Maar wie hier komt wordt uitgenodigd om zich ook mee te bewegen in wat we vooral voor ogen hebben bij Bethel, iets wat ieders belang en behoefte overstijgt: dat we betrokken raken bij mensen met wie je verschilt qua opleidingsniveau, culturele of godsdienstige achtergrond, leeftijd, gezondheid of mate van geluk in het leven. Als dat contact over verschillen heen lukt en je ontdekt dat je het goed met elkaar kunt vinden; het gezellig kunt hebben, ja zelfs kracht en kwetsbaarheid, gedachten en gevoelens over en weer kunt delen: dan doet dat iedereen merkbaar verrassend goed. In plaats van gescheidenheid beleef je verbondenheid. Je wereld en je hart worden groter.

Organisaties die in Bethel actief zijn

KoorDeBuren, Duo Blanchesse, Jeugdwerk Den Haag West, Haagse Dominicus, Protestantse Wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk), Krijg de Kleertjes.

De Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Kerk in Den Haag is voor Stek en ook voor Bethel opdrachtgever, eigenaar van het gebouw en een belangrijke financier.  Op deze manier zet de Haagse Protestantse Kerk haar middelen in om er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze stad en een goed samen leven (vrede) hier te bevorderen.

Een gift overmaken?

Naast de bijdrage van de Diaconie kunnen we ons werk doen van steun van fondsen en giften.

Wilt u Bethel financieel steunen dan is dat bijzonder welkom. U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag, NL83INGB0009516845, met als omschrijving: Gift voor Bethel. Stek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).