facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Interactieve voorstelling Criminaliteit aan de voordeur

Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt van  vriendelijke mannen en vrouwen met een babbeltruc? Ga daarvoor op donderdag 31 januari 2019 naar Bethel, waar een voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs plaats vindt.  Voorlichting in de vorm van interactief theater houdt u als deelnemers een spiegel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar.
Als deelnemer bent u actief betrokken bij het aandragen van oplossingen en ander gedrag. Actie en reactie!
Er is plek voor 30 personen en daarom is  aanmelden verplicht! Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wanneer: donderdag 31 januari 2018
Tijd: Inloop:  vanaf 13.30 uur, duur:   14  – 16  uur
Waar: Bethel, Thomas Schwenckestraat 28
Aanmelden: 070 3181656 of kbruins@stekdenhaag.nl

➜ Lees verder

Benefietconcert Lesbos

Zaterdag 26 januari organiseert Bethel, samen met de dansgroep Nipah, orkest Bobander en het duo Roma een benefietconcert voor de stichting ‘Connect by music’. De stichting verzorgt muziekles en -therapie voor vluchtelingen in kampen op het Griekse eiland Lesbos.

Het concert begint om 15 uur en vindt niet plaats in Bethel in verband met het kerkasiel, maar in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A.

Van harte welkom om te genieten van muziek en dans en met uw bijdrage voor wat muziek in het leven van mensen onder zeer moeilijke omstandigheden. 

➜ Lees verder

BethelMuziekMatinee 'Portrait of a Family'

Kom genieten van twee geweldige musici: Irma Kort (hobo) en Marrit van der Weij (vleugel) spelen een bijzondere mix van composities uit verschillende stijlen (o.a. volksmuziek uit Engeland, Rusland en Zuid-Amerika), eigen composities en improvisaties.
Na het concert van ongeveer een uur is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje.

Begin: 15 uur
Plaats: Bergkerk (in verband met het kerkasiel niet in Bethel), Daal en Bergselaan 50A
Kosten: vrijwillige bijdrage

 

➜ Lees verder

Je straat is wat waard

Woon je in het Regentesse-/Valkenboskwartier of het de Heesterbuurt in Den Haag? Lees dan hoe Bethel iets kan betekenen voor jouw straat. 

Je straat is van steen, maar wij die er wonen zijn dat niet. De straat vormt je directe dagelijkse woonomgeving en is van niet te onderschatten invloed op je welzijn. Mensen kunnen elkaar ziek maken door overlast, maar ook gelukkig maken door elkaar vooruit te helpen als de nood aan de man of vrouw is. Verwachtingen en mentaliteit van bewoners in een straat kunnen van elkaar verschillen en botsen als er geen rekening met elkaar wordt gehouden. De één vindt het plezierig om wat buren te kennen, een ander is totaal niet gericht op mensen in de eigen straat.

Straten worden voor jong en oud leuker en levendiger, veiliger en socialer als buren samen wat verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Maar wie neemt daarvoor welk initiatief?

Als buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van Stek voor stad en kerk, willen we een goed samenleven in de stad bevorderen, ook met het oog op mensen die kwetsbaarder zijn. Voor dit doel bieden we elke straat aan om een keer gebruik te maken van de ruimte van Bethel om in kaart te brengen wat er leeft in de straat:

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? Wat missen we er of ervaren we als lastig, storend? Wat zijn de verwachtingen en wensen? Is er oog voor mensen die kwetsbaarder zijn? Zijn er mensen waar wij of anderen niet goed raad mee weten? Hoe daar mee om te gaan?
Wat is meest gewenst in onze straat en hoe kun je daar samen aan werken?

Het is aan de straatbewoners om te bepalen wat ze daarbij als activiteit kiezen: het kan bij een uitgebreide koffie, een borrel of maaltijd. In eerste instantie wil ik me beperken tot het Valkenbos-/Regentessekwartier.

Woon je in deze wijken en zou je zoiets samen met anderen willen organiseren voor je straat? Meld je dan bij ondergetekende. Ik werk er graag aan mee. Je straat is het waard!

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, kbruins@stekdenhaag.nl.

➜ Lees verder