facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Noodklok voor het klimaat

Zaterdag 1 december luidt om 2 voor 12 de klok van Bethel

Op initiatief van Greenpeace geven we hiermee, samen met meer dan honderd kerken en andere gemeenschappen een gezamenlijk boodschap af, vlak voor de internationale klimaattop in Polen: Dit is het moment om vaart te maken met een omslag naar een duurzame samenleving.

➜ Lees verder

Toneelvoorstellingen

ADODVS, de oudste toneelvereniging van Den Haag, zou in Bethel  zeven voorstellingen van Genesis opvoeren,  maar dat gebeurt vanwege het kerkasiel nu in de Bethelkerk, Traviatastraat 25. Het is een bewerking van het stuk van het Nationaal Theater: het verhaal van de eerste generaties mensen: Wie waren zij? Wat waren hun verlangens, angsten, dwalingen?
Kom kijken of ze op ons lijken.
De speeldata zijn:
22 november 20 uur, 23 november 20 uur, 24 november 20 uur, 25 november 14 uur, 29 november 20 uur, 30 november 20 uur, 1 december 20 uur.

Toegang kost € 10 per persoon, met ooievaarspas of jongeren tot 18 jaar € 5. Reserveren kan via www.adodvs.nl

➜ Lees verder

BethelMuziekMatinee

Zondag 21 oktober 15 uur begint er weer een nieuwe reeks van BethelMuziekMatinees.

Muziektheatergroep Briza bijt de spits af met een gevarieerd programma van liedjes en melodietjes uit de vorige eeuw, heerlijk om naar te luisteren, maar ook om mee te zingen wanneer het kan.

Briza

 

Kosten: vrijwillige bijdrage.

 

 

➜ Lees verder

Je straat is wat waard

Woon je in het Regentesse-/Valkenboskwartier of het de Heesterbuurt in Den Haag? Lees dan hoe Bethel iets kan betekenen voor jouw straat. 

Je straat is van steen, maar wij die er wonen zijn dat niet. De straat vormt je directe dagelijkse woonomgeving en is van niet te onderschatten invloed op je welzijn. Mensen kunnen elkaar ziek maken door overlast, maar ook gelukkig maken door elkaar vooruit te helpen als de nood aan de man of vrouw is. Verwachtingen en mentaliteit van bewoners in een straat kunnen van elkaar verschillen en botsen als er geen rekening met elkaar wordt gehouden. De één vindt het plezierig om wat buren te kennen, een ander is totaal niet gericht op mensen in de eigen straat.

Straten worden voor jong en oud leuker en levendiger, veiliger en socialer als buren samen wat verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Maar wie neemt daarvoor welk initiatief?

Als buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van Stek voor stad en kerk, willen we een goed samenleven in de stad bevorderen, ook met het oog op mensen die kwetsbaarder zijn. Voor dit doel bieden we elke straat aan om een keer gebruik te maken van de ruimte van Bethel om in kaart te brengen wat er leeft in de straat:

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? Wat missen we er of ervaren we als lastig, storend? Wat zijn de verwachtingen en wensen? Is er oog voor mensen die kwetsbaarder zijn? Zijn er mensen waar wij of anderen niet goed raad mee weten? Hoe daar mee om te gaan?
Wat is meest gewenst in onze straat en hoe kun je daar samen aan werken?

Het is aan de straatbewoners om te bepalen wat ze daarbij als activiteit kiezen: het kan bij een uitgebreide koffie, een borrel of maaltijd. In eerste instantie wil ik me beperken tot het Valkenbos-/Regentessekwartier.

Woon je in deze wijken en zou je zoiets samen met anderen willen organiseren voor je straat? Meld je dan bij ondergetekende. Ik werk er graag aan mee. Je straat is het waard!

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, kbruins@stekdenhaag.nl.

➜ Lees verder