facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Petrus vertelt - 7 mei 20 uur in Bethel

Bij Petrus Vertelt vertellen mensen voor de microfoon een verhaal uit hun leven. Stuk voor stuk zijn dat mooie, bijzondere of ontroerende verhalen – elk verhaal is persoonlijk en echt gebeurd. De vertellers hebben verschillende achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door klinkt er mooie muziek en na afloop is er een gezellige borrel.
Deze keer vindt ‘Petrus vertelt’ in Bethel. U kunt erbij zijn of de verhalen beluisteren  via SpotifySoundcloud, iTunes (Apple), Stitcher (Android).

 

 

➜ Lees verder

Bethel na het kerkasiel

De afgelopen maanden stond Bethel in de schijnwerpers door het kerkasiel met  de doorlopende kerkdienst van 24/7. Samen met andere initiatieven in het land heeft het geleid tot een rechtvaardiger toepassing van het kinderpardon en daar zijn we zeer blij mee. Daar was het ons om te doen.   We zijn zeer onder de indruk van en dankbaar voor alle steun en aandacht die er is geweest, in onze straat, de buurt, de stad, het land en vele andere landen.
Het is de bijzondere ervaring dat je met zoveel diverse mensen een gemeenschap kunt vormen met en voor kwetsbare mensen.  Bethel op z’n best.

Behalve deze mooie ervaring is de kapel van Bethel sterk vervuild, door met name het roet van de vele kaarsjes die gebrand hebben. Een grote schoonmaak en waarschijnlijk een schilderbeurt van alle wanden is nodig.

 

➜ Lees verder

Je straat is wat waard

Woon je in het Regentesse-/Valkenboskwartier of het de Heesterbuurt in Den Haag? Lees dan hoe Bethel iets kan betekenen voor jouw straat. 

Je straat is van steen, maar wij die er wonen zijn dat niet. De straat vormt je directe dagelijkse woonomgeving en is van niet te onderschatten invloed op je welzijn. Mensen kunnen elkaar ziek maken door overlast, maar ook gelukkig maken door elkaar vooruit te helpen als de nood aan de man of vrouw is. Verwachtingen en mentaliteit van bewoners in een straat kunnen van elkaar verschillen en botsen als er geen rekening met elkaar wordt gehouden. De één vindt het plezierig om wat buren te kennen, een ander is totaal niet gericht op mensen in de eigen straat.

Straten worden voor jong en oud leuker en levendiger, veiliger en socialer als buren samen wat verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Maar wie neemt daarvoor welk initiatief?

Als buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van Stek voor stad en kerk, willen we een goed samenleven in de stad bevorderen, ook met het oog op mensen die kwetsbaarder zijn. Voor dit doel bieden we elke straat aan om een keer gebruik te maken van de ruimte van Bethel om in kaart te brengen wat er leeft in de straat:

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? Wat missen we er of ervaren we als lastig, storend? Wat zijn de verwachtingen en wensen? Is er oog voor mensen die kwetsbaarder zijn? Zijn er mensen waar wij of anderen niet goed raad mee weten? Hoe daar mee om te gaan?
Wat is meest gewenst in onze straat en hoe kun je daar samen aan werken?

Het is aan de straatbewoners om te bepalen wat ze daarbij als activiteit kiezen: het kan bij een uitgebreide koffie, een borrel of maaltijd. In eerste instantie wil ik me beperken tot het Valkenbos-/Regentessekwartier.

Woon je in deze wijken en zou je zoiets samen met anderen willen organiseren voor je straat? Meld je dan bij ondergetekende. Ik werk er graag aan mee. Je straat is het waard!

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, kbruins@stekdenhaag.nl.

➜ Lees verder