facebook-logo twitter-logo
stek-logo

Je straat is wat waard

Woon je in het Regentesse-/Valkenboskwartier of het de Heesterbuurt in Den Haag? Lees dan hoe Bethel iets kan betekenen voor jouw straat. 

Je straat is van steen, maar wij die er wonen zijn dat niet. De straat vormt je directe dagelijkse woonomgeving en is van niet te onderschatten invloed op je welzijn. Mensen kunnen elkaar ziek maken door overlast, maar ook gelukkig maken door elkaar vooruit te helpen als de nood aan de man of vrouw is. Verwachtingen en mentaliteit van bewoners in een straat kunnen van elkaar verschillen en botsen als er geen rekening met elkaar wordt gehouden. De één vindt het plezierig om wat buren te kennen, een ander is totaal niet gericht op mensen in de eigen straat.

Straten worden voor jong en oud leuker en levendiger, veiliger en socialer als buren samen wat verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Maar wie neemt daarvoor welk initiatief?

Als buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van Stek voor stad en kerk, willen we een goed samenleven in de stad bevorderen, ook met het oog op mensen die kwetsbaarder zijn. Voor dit doel bieden we elke straat aan om een keer gebruik te maken van de ruimte van Bethel om in kaart te brengen wat er leeft in de straat:

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? Wat missen we er of ervaren we als lastig, storend? Wat zijn de verwachtingen en wensen? Is er oog voor mensen die kwetsbaarder zijn? Zijn er mensen waar wij of anderen niet goed raad mee weten? Hoe daar mee om te gaan?
Wat is meest gewenst in onze straat en hoe kun je daar samen aan werken?

Het is aan de straatbewoners om te bepalen wat ze daarbij als activiteit kiezen: het kan bij een uitgebreide koffie, een borrel of maaltijd. In eerste instantie wil ik me beperken tot het Valkenbos-/Regentessekwartier.

Woon je in deze wijken en zou je zoiets samen met anderen willen organiseren voor je straat? Meld je dan bij ondergetekende. Ik werk er graag aan mee. Je straat is het waard!

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, kbruins@stekdenhaag.nl.

➜ Lees verder

Optreden van het Indisch zangkoor Suara Kita

Op zaterdag 28 juli zingt Suara Kita naast vele bekende Indonesische traditionals en lekkere (line)- dansbare poco-poco nummers, ook enkele Nederlandse en Engelse liedjes van vroeger; mogelijkheid om mee te zingen.

Locatie: De Goede Herder Kapel, Meidoornstraat 9.

Voor 28 juli graag bij mij opgeven: jacarlier@casema.nl of 070-3211083

Entree € 2,50

➜ Lees verder