Avondgebed: experimenteerplek geestelijke ontmoetingen. Elke maandag

De corona-crisis dwingt het Avondgebed met liederen uit Taizé om nieuwe wegen in te slaan. In het seizoen 2020/21 experimenteren we op maandagavonden vanaf 19.30 uur
“Geestelijke Ontmoetingen”. Daarbij spelen wij met verschillende, bekende en verrassende methodes, die mensen met elkaar, met Bijbelteksten en wie weet met God op creatieve manieren in verbinding laten komen. Denk aan stilte en meditatie, aan beeldende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk onderzoeken en andere wegen om verhalen uit de Bijbel en je eigen geloofsweg te benaderen.

Wat op welke manier op een maandagavond op het programma zal staan, zal dus vaak een verrassing zijn, al zullen wij dat ook soms via de Wijkkrant of onze websites bekend maken. Voorbereid worden deze experimentele avonden door leden van de voorbereidingsgroep van het Avondgebed, elke laatste maandag van de maand heeft ds. Axel Wicke de leiding. Van harte welkom!

Iedere maandag, 19.30 – ca. 21.30 uur, buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Datum

03 jan 2022

Tijd

In verband met de lockdown gaat deze activiteit voorlopig niet door.
19:30 - 20:30