Eeuwfeest

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Bethel als wijkgebouw in gebruik werd genomen.
Verschillende generaties hebben deze 100 jaar voor Bethel gezorgd en er lief en leed gedeeld. Er is
door hen geloof, hoop en liefde ontvangen en gegeven en gewerkt aan en genoten van allerlei
activiteiten.
Dat is reden voor dankbaarheid en feest.
We vieren dat in de week van 31 oktober tot en met 6 november 2021. Onze speciale jubileumactiviteiten zijn te vinden op onze agendapagina

 

Klimaatwake

Als groene kerk maken we ons sterk voor de aarde en het klimaat.  Wist je dat er al maanden een wake voor het klimaat gaande is bij het Catshuis? De wake zal gedurende de hele kabinetsformatie voortduren, om daarmee aan te geven dat het klimaat prioriteit moet krijgen bij de plannen voor het nieuwe kabinet.
Wie meer wil weten of mee wil waken kan terecht bij de klimaatwakers.

 

Buurtvertrouwenspersonen

Vanaf 20 mei 2021 heeft Stek het project buurtvertrouwenspersonen overgenomen van het Interreligieus Beraad Segbroek, een samenwerkingsverband van verschillende religies.

De buurtvertrouwenspersonen zijn goed opgeleide en deskundige vrijwilligers die goed hebben leren luisteren en adequaat kunnen doorverwijzen bij hulpvragen van diverse aard.
Deze vertrouwenspersonen zijn makkelijk te bereiken voor mensen die de stap naar professionals te groot vinden of niet op de hoogte zijn van hulpverleningsmogelijkheden in Den Haag. De vertrouwenspersonen hebben in hun opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met het oog op de rol die religieuze, levensbeschouwelijke en culturele tradities kunnen spelen bij hulpvragen.

Wake voor vluchtelingen

Vanaf 19 juni 12 uur tot 20 juni 12 uur vindt in Bethel de tweede editie plaats van de Wake voor vluchtelingen.
Deze jaarlijkse Wake is een initiatief dat genomen is na het ruim drie maanden durende kerkasiel met het oog op verruiming van het kinderpardon. Omdat het nodig blijft om waakzaam te zijn en op te blijven komen voor een humaan vluchtelingenbeleid, menselijke voorzieningen en omgang met hen.

Ontmoeting verandert

Dit is het thema van de wake van dit jaar.

Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de wereld anders zien. Diezelfde ontmoeting doet ook iets met de mensen die hierheen gevlucht zijn, met hun gevoel van waardigheid. Je gehoord en gezien voelen, maakt veerkrachtig. Verhalen en ervaringen over veranderingen door ontmoetingen zullen als een rode draad door het non-stopprogramma van gesprekken, vieringen, interviews lopen.

Livestream

De wake is mee te maken via een livestream. Zie daarvoor wakevoorvluchtelingen.nl.

Vernieuwing tuin Bethel: succesvolle crowdfundingsactie

De tuin rondom de honderd jaar oude stenen muren van Bethel krijgt een opknapbeurt.
We creëren een oase van groen, met bloemen voor de bijen, besjes voor de vogels, kruiden voor de keuken en een plek voor mensen.
Wij willen graag een tuin waar buurtbewoners en bezoekers van Bethel  kunnen zaaien en oogsten, ontdekken en ontmoeten, genieten en tot zichzelf komen.

Onlangs hielden we een crowdfundingsactie voor:
planten, heesters, bloemen is € 1000,- ;
een waterornament € 300,-;
tuinstoelen, -tafels en parasols € 2000,-.

Dat geld is ruimschoots binnengekomen. Iedereen die heeft bijgedragen willen we hartelijke bedanken.
Een aan aantal mensen heeft ook aangegeven mee te willen helpen. Zaterdag 5 juni vanaf 9.30 uur houden we een tuinklusdag.  Wie mee wil helpen is welkom.

Bethel krijgt kliederkerk

Op 26 september 2021 start de Kliederkerk in Bethel!
Als je wil weten wat Kliederkerk is, kun je het beste wat struinen op de website van de PKN. Op deze website wordt o.a. uitgelegd waar de naam Kliederkerk vandaan komt. Het is verwant met het Engelse Messy Church. Kliederkerk en Messy Church (Rommelkerk): twee benamingen waarin je hoort dat er bij deze activiteit heel wat afgekliederd, geknutseld, ontdekt en gespeeld wordt. Het kan een heerlijke chaos worden. Creatief en rommelig. Er is ruimte voor ontmoeten, ontspannen, proberen, lachen, mislukken, plezier. Lees meer