Noodopvang vluchtelingen

Van half september tot en met 24 oktober 2022 hebben we bij Bethel 20 vluchtelingen opgevangen. Deze crisisopvang was nodig omdat het COA over te weinig opvangcapaciteit beschikt. Dat is nog steeds zo.
Met ruim 70 vrijwilligers hebben we hen hier een plek kunnen bieden waar zij na hun vaak lange en gevaarlijke reis tot rust konden komen.
Ze hebben genoten van de vriendelijkheid, gastvrijheid en veiligheid die we hen hier konden bieden.
We zijn na een kleine zeven weken gestopt met deze opvang, omdat het COA anderen die ze niet konden opvangen voor lieten gaan bij de registratie.  Het werkte dus in hun nadeel dat ze bij ons verbleven en daarom hebben we het COA verzocht hen op 24 oktober op te halen.
Dat leverde een vervelende week voor hen op, door hen vier keer van de ene plaats naar de andere te brengen, de éne plek nog beroerder dan de ander. Na een week verblijven ze nu in Budel, waar de registratie plaats vindt. Daar ging het om. Nu kunnen ze snel aan de beurt komen voor de start van hun asielprocedure.
We waren gehecht aan ‘onze’ mannen en missen hen. Zij missen ons.  Maar we houden contact. De goede herinneringen helpen aan ons hen om de beroerde omstandigheden te dragen.

 

Onze mannen en een  aantal vrijwilligers

Wake voor vluchtelingen 2022


Je zult het je vast nog herinneren: het kerkasiel; Een wake van ruim drie maanden in verband met het kinderpardon in Bethel. De  jaarlijkse Wake voor vluchtelingen in Den Haag is daar een blijvende herinnering aan. Maar ook een vervolg. We beseften: menswaardige voorzieningen en humane toepassing van wetten zijn nog lang niet vanzelfsprekend. We moeten wakker blijven, alert, waakzaam. We besloten elk jaar te gaan waken. 24 uur non stop.
En gelukkig kan het dit jaar voor het eerst live. Je kunt elk moment van de Wake  komen en gaan. Tussen 18 juni 12 uur en 19 juni 12 uur, in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Waken over de menselijke maat

In de Wake van dit jaar staan we stil bij de menselijke maat. Dan gaat het om een respectvolle behandeling van elke vluchteling en ruimte voor maatwerk bij de uitvoering van rechten, plichten en regels. Dat maakt het verschil.  Er klinken voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties.  Er zijn persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, momenten van stilte en uitwisseling. Maar liefst 22 voorgangers/groepen verwelkomen en inspireren je graag bij hun deel van de Wake. Zie het programma.

Klimaatwake

Als groene kerk maken we ons sterk voor de aarde en het klimaat.  Wist je dat er al maanden een wake voor het klimaat gaande is bij het Catshuis? De wake zal gedurende de hele kabinetsformatie voortduren, om daarmee aan te geven dat het klimaat prioriteit moet krijgen bij de plannen voor het nieuwe kabinet.
Wie meer wil weten of mee wil waken kan terecht bij de klimaatwakers.

 

Buurtvertrouwenspersonen

Vanaf 20 mei 2021 heeft Stek het project buurtvertrouwenspersonen overgenomen van het Interreligieus Beraad Segbroek, een samenwerkingsverband van verschillende religies.

De buurtvertrouwenspersonen zijn goed opgeleide en deskundige vrijwilligers die goed hebben leren luisteren en adequaat kunnen doorverwijzen bij hulpvragen van diverse aard.
Deze vertrouwenspersonen zijn makkelijk te bereiken voor mensen die de stap naar professionals te groot vinden of niet op de hoogte zijn van hulpverleningsmogelijkheden in Den Haag. De vertrouwenspersonen hebben in hun opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met het oog op de rol die religieuze, levensbeschouwelijke en culturele tradities kunnen spelen bij hulpvragen.

Wake voor vluchtelingen

Vanaf 19 juni 12 uur tot 20 juni 12 uur vindt in Bethel de tweede editie plaats van de Wake voor vluchtelingen.
Deze jaarlijkse Wake is een initiatief dat genomen is na het ruim drie maanden durende kerkasiel met het oog op verruiming van het kinderpardon. Omdat het nodig blijft om waakzaam te zijn en op te blijven komen voor een humaan vluchtelingenbeleid, menselijke voorzieningen en omgang met hen.

Ontmoeting verandert

Dit is het thema van de wake van dit jaar.

Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de wereld anders zien. Diezelfde ontmoeting doet ook iets met de mensen die hierheen gevlucht zijn, met hun gevoel van waardigheid. Je gehoord en gezien voelen, maakt veerkrachtig. Verhalen en ervaringen over veranderingen door ontmoetingen zullen als een rode draad door het non-stopprogramma van gesprekken, vieringen, interviews lopen.

Livestream

De wake is mee te maken via een livestream. Zie daarvoor wakevoorvluchtelingen.nl.

Vernieuwing tuin Bethel: succesvolle crowdfundingsactie

De tuin rondom de honderd jaar oude stenen muren van Bethel krijgt een opknapbeurt.
We creëren een oase van groen, met bloemen voor de bijen, besjes voor de vogels, kruiden voor de keuken en een plek voor mensen.
Wij willen graag een tuin waar buurtbewoners en bezoekers van Bethel  kunnen zaaien en oogsten, ontdekken en ontmoeten, genieten en tot zichzelf komen.

Onlangs hielden we een crowdfundingsactie voor:
planten, heesters, bloemen is € 1000,- ;
een waterornament € 300,-;
tuinstoelen, -tafels en parasols € 2000,-.

Dat geld is ruimschoots binnengekomen. Iedereen die heeft bijgedragen willen we hartelijke bedanken.
Een aan aantal mensen heeft ook aangegeven mee te willen helpen. Zaterdag 5 juni vanaf 9.30 uur houden we een tuinklusdag.  Wie mee wil helpen is welkom.