Artikelen door Klaas Bruins

Noodopvang vluchtelingen

Van half september tot en met 24 oktober 2022 hebben we bij Bethel 20 vluchtelingen opgevangen. Deze crisisopvang was nodig omdat het COA over te weinig opvangcapaciteit beschikt. Dat is nog steeds zo. Met ruim 70 vrijwilligers hebben we hen hier een plek kunnen bieden waar zij na hun vaak lange en gevaarlijke reis tot […]

Wake voor vluchtelingen 2022

Je zult het je vast nog herinneren: het kerkasiel; Een wake van ruim drie maanden in verband met het kinderpardon in Bethel. De  jaarlijkse Wake voor vluchtelingen in Den Haag is daar een blijvende herinnering aan. Maar ook een vervolg. We beseften: menswaardige voorzieningen en humane toepassing van wetten zijn nog lang niet vanzelfsprekend. We […]

Klimaatwake

Als groene kerk maken we ons sterk voor de aarde en het klimaat.  Wist je dat er al maanden een wake voor het klimaat gaande is bij het Catshuis? De wake zal gedurende de hele kabinetsformatie voortduren, om daarmee aan te geven dat het klimaat prioriteit moet krijgen bij de plannen voor het nieuwe kabinet. […]

Buurtvertrouwenspersonen

Vanaf 20 mei 2021 heeft Stek het project buurtvertrouwenspersonen overgenomen van het Interreligieus Beraad Segbroek, een samenwerkingsverband van verschillende religies. De buurtvertrouwenspersonen zijn goed opgeleide en deskundige vrijwilligers die goed hebben leren luisteren en adequaat kunnen doorverwijzen bij hulpvragen van diverse aard. Deze vertrouwenspersonen zijn makkelijk te bereiken voor mensen die de stap naar professionals […]

Wake voor vluchtelingen

Vanaf 19 juni 12 uur tot 20 juni 12 uur vindt in Bethel de tweede editie plaats van de Wake voor vluchtelingen. Deze jaarlijkse Wake is een initiatief dat genomen is na het ruim drie maanden durende kerkasiel met het oog op verruiming van het kinderpardon. Omdat het nodig blijft om waakzaam te zijn en […]

Vernieuwing tuin Bethel: succesvolle crowdfundingsactie

De tuin rondom de honderd jaar oude stenen muren van Bethel krijgt een opknapbeurt. We creëren een oase van groen, met bloemen voor de bijen, besjes voor de vogels, kruiden voor de keuken en een plek voor mensen. Wij willen graag een tuin waar buurtbewoners en bezoekers van Bethel  kunnen zaaien en oogsten, ontdekken en […]