Wake voor vluchtelingen 2022


Je zult het je vast nog herinneren: het kerkasiel; Een wake van ruim drie maanden in verband met het kinderpardon in Bethel. De  jaarlijkse Wake voor vluchtelingen in Den Haag is daar een blijvende herinnering aan. Maar ook een vervolg. We beseften: menswaardige voorzieningen en humane toepassing van wetten zijn nog lang niet vanzelfsprekend. We moeten wakker blijven, alert, waakzaam. We besloten elk jaar te gaan waken. 24 uur non stop.
En gelukkig kan het dit jaar voor het eerst live. Je kunt elk moment van de Wake  komen en gaan. Tussen 18 juni 12 uur en 19 juni 12 uur, in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Waken over de menselijke maat

In de Wake van dit jaar staan we stil bij de menselijke maat. Dan gaat het om een respectvolle behandeling van elke vluchteling en ruimte voor maatwerk bij de uitvoering van rechten, plichten en regels. Dat maakt het verschil.  Er klinken voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties.  Er zijn persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, momenten van stilte en uitwisseling. Maar liefst 22 voorgangers/groepen verwelkomen en inspireren je graag bij hun deel van de Wake. Zie het programma.