Klimaatwake

Als groene kerk maken we ons sterk voor de aarde en het klimaat.  Wist je dat er al maanden een wake voor het klimaat gaande is bij het Catshuis? De wake zal gedurende de hele kabinetsformatie voortduren, om daarmee aan te geven dat het klimaat prioriteit moet krijgen bij de plannen voor het nieuwe kabinet.
Wie meer wil weten of mee wil waken kan terecht bij de klimaatwakers.

 

Buurtvertrouwenspersonen

Vanaf 20 mei 2021 heeft Stek het project buurtvertrouwenspersonen overgenomen van het Interreligieus Beraad Segbroek, een samenwerkingsverband van verschillende religies.

De buurtvertrouwenspersonen zijn goed opgeleide en deskundige vrijwilligers die goed hebben leren luisteren en adequaat kunnen doorverwijzen bij hulpvragen van diverse aard.
Deze vertrouwenspersonen zijn makkelijk te bereiken voor mensen die de stap naar professionals te groot vinden of niet op de hoogte zijn van hulpverleningsmogelijkheden in Den Haag. De vertrouwenspersonen hebben in hun opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met het oog op de rol die religieuze, levensbeschouwelijke en culturele tradities kunnen spelen bij hulpvragen.

Wake voor vluchtelingen

Vanaf 19 juni 12 uur tot 20 juni 12 uur vindt in Bethel de tweede editie plaats van de Wake voor vluchtelingen.
Deze jaarlijkse Wake is een initiatief dat genomen is na het ruim drie maanden durende kerkasiel met het oog op verruiming van het kinderpardon. Omdat het nodig blijft om waakzaam te zijn en op te blijven komen voor een humaan vluchtelingenbeleid, menselijke voorzieningen en omgang met hen.

Ontmoeting verandert

Dit is het thema van de wake van dit jaar.

Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de wereld anders zien. Diezelfde ontmoeting doet ook iets met de mensen die hierheen gevlucht zijn, met hun gevoel van waardigheid. Je gehoord en gezien voelen, maakt veerkrachtig. Verhalen en ervaringen over veranderingen door ontmoetingen zullen als een rode draad door het non-stopprogramma van gesprekken, vieringen, interviews lopen.

Livestream

De wake is mee te maken via een livestream. Zie daarvoor wakevoorvluchtelingen.nl.