facebook-logo twitter-logo
stek-logo

BethelMuziekMatinee zondag 12 november 2017

Buurtresto, vr. 24 november

Buurtresto
Vr 29 september 18 – 19.30 uur
Opgeven bij margriet@betheldenhaag.nl.

➜ Lees verder

Viering Haagse Dominicus - zo. 19 november

Viering Haagse Dominicus 10.30 uur
Open geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling
Zo 19 november: Waarom mag ik mijn eigen gang niet gaan?
(Aline Branhoorn)

➜ Lees verder

Vegetarische maaltijd - elke 2e en 4e do. - 23november

Vegetarische maaltijden
Do 23 november 18 – 19.15 uur
Opgeven bij margriet@betheldenhaag.nl

➜ Lees verder

Haagse Lieddag 'Zing als het kan.' - za. 10 juni

Haagse Lieddag ‘Zing als het kan’
Voor iedereen die van zingen en de liederen van Huub Oosterhuis houdt
Za 10 juni van 10 – 16 uur
Kosten € 15
Opgeven: informatie@haagsedominicus.nl

➜ Lees verder

De Bron (20-30 jaar) - vr. 16 juni

De Bron (20 – 30 jaar)
Vr 16 juni 21 – 24 uur
Gezellige ontmoetingsplek voor jou en je vrienden.

➜ Lees verder

Concert van koor "De Buren" - zo. 18 juni.

Juridisch spreekuur - di. 19 september

Juridisch spreekuur
Di 19 september 19.30 – 20.30 uur
Voor eerste hulp bij juridische vragen. Opgeven bij margriet@betheldenhaag.nl

➜ Lees verder

Rouwverwerkingsgroep - wo. 21 juni

Rouwverwerkingsgroep
Wo 21 juni 10.30 – 12.30 uur
Om te praten over het verlies van een dierbare.

➜ Lees verder

ProJazz ook in Bethel.

ProJazz (www.projazz.nl) is sinds 1 juli jl. ook actief in buurt-en-kerkhuis Bethel.

Info: “ProJazz brengt publiek, podia en muzikanten bij elkaar op het gebied van jazzmuziek en aanverwante stijlen. Dit doet zij door op diverse podia in Den Haag allerlei vormen van jazz en cross-overs te presenteren voor verschillende publieksgroepen.”

Meer informatie volgt.

➜ Lees verder

Je straat is wat waard

Woon je in het Regentesse-/Valkenboskwartier of het de Heesterbuurt in Den Haag? Lees dan hoe Bethel iets kan betekenen voor jouw straat. 

Je straat is van steen, maar wij die er wonen zijn dat niet. De straat vormt je directe dagelijkse woonomgeving en is van niet te onderschatten invloed op je welzijn. Mensen kunnen elkaar ziek maken door overlast, maar ook gelukkig maken door elkaar vooruit te helpen als de nood aan de man of vrouw is. Verwachtingen en mentaliteit van bewoners in een straat kunnen van elkaar verschillen en botsen als er geen rekening met elkaar wordt gehouden. De één vindt het plezierig om wat buren te kennen, een ander is totaal niet gericht op mensen in de eigen straat.

Straten worden voor jong en oud leuker en levendiger, veiliger en socialer als buren samen wat verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Maar wie neemt daarvoor welk initiatief?

Als buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van Stek voor stad en kerk, willen we een goed samenleven in de stad bevorderen, ook met het oog op mensen die kwetsbaarder zijn. Voor dit doel bieden we elke straat aan om een keer gebruik te maken van de ruimte van Bethel om in kaart te brengen wat er leeft in de straat:

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? Wat missen we er of ervaren we als lastig, storend? Wat zijn de verwachtingen en wensen? Is er oog voor mensen die kwetsbaarder zijn? Zijn er mensen waar wij of anderen niet goed raad mee weten? Hoe daar mee om te gaan?
Wat is meest gewenst in onze straat en hoe kun je daar samen aan werken?

Het is aan de straatbewoners om te bepalen wat ze daarbij als activiteit kiezen: het kan bij een uitgebreide koffie, een borrel of maaltijd. In eerste instantie wil ik me beperken tot het Valkenbos-/Regentessekwartier.

Woon je in deze wijken en zou je zoiets samen met anderen willen organiseren voor je straat? Meld je dan bij ondergetekende. Ik werk er graag aan mee. Je straat is het waard!

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker, kbruins@stekdenhaag.nl.

➜ Lees verder